DS Malý princ dětem

Malý princ
značka kvality #dětskésupiny Evropská unie
Tečky Tečky

Náš cíl a vize

Dětská skupina je určena pro maximálně 12 dětí od jednoho roku do zahájení školní docházky. Poskytujeme alternativní službu péče o děti. Naším cílem je usnadnit návrat do zaměstnání rodičům, kteří mají malé děti.

V naší školičce bychom chtěli přispět k všestrannému rozvoji osobnosti dětí ve věku, kdy objevují okolní svět v jeho rozmanitosti a souvislostech. K tomu nezbytně patří také bezpečné podnětné prostředí a radostná atmosféra, kterou se pro naše děti snažíme vytvořit.

Každé dítě vnímáme jako svébytnou osobnost a přistupujeme k němu s respektem k jeho potřebám. Zaměřujeme se na aktivní životní styl a realizujeme aktivity, které probíhají na základě moderních výchovně-vzdělávacích principů podle zásady:

Zábava

„Pro malé děti musí být vše především skvělou zábavou.“

Dětská skupina

Jsou nám blízké pedagogické principy Montessori „pomoz mi, abych to dokázal sám“, kdy role pečujícího personálu není postavena na autoritativním vedení, ale dítě bere za partnera a chápe jeho celistvou bytost.

Na rozvoj dětí dohlížejí kvalifikované tety a paní učitelky s pedagogickým vzděláním pro předškolní výchovu, které jsou dětem plně k dispozici. Zároveň se snaží děti motivovat k větší samostatnosti, pomáhají dětem při fyzickém i duševním rozvoji.

V dětské skupině se snažíme dětem připravit prostředí podobné domácímu, aby se každé dítě cítilo bezpečně a mohlo se všestranně rozvíjet za pomoci kvalifikovaného personálu. Tomu napomáhá i maximální počet pouze 6 dětí na jednu pečující osobu (1 pečující osoba / max. 6 dětí).

Certifikát značky kvality

Dětské skupině Malý princ na Lidické ulici byla na základě auditu MPSV udělena Značka kvality.

  • V rámci rozvoje dětí muzicírujeme, paní učitelky hrají na klavír a saxofon.
  • Každý den se snažíme být venku. Naše heslo - Není špatné počasí, jen špatné oblečení.
  • Spolupracujeme se Sportíkem – cvičíme pod vedením školených instruktorů s dlouholetou praxí.

Kontaktujte nás

Máte o naši dětskou skupinu zájem? Neváhejte napsat, zavolat nebo se k nám rovnou přijďte podívat!

S kým spolupracujeme?

Městské divadlo Brno
Sportíkova Akademie
zone4you