DS Malý princ dětem

Malý princ
Evropská unie
Tečky Tečky

Náš cíl a vize

Dětskou skupina je určena pro maximálně 12 dětí od jednoho roku do zahájení školní docházky. Poskytujeme alternativní službu péče o děti. Naším cílem je usnadnit rodičům, kteří mají malé děti, návrat do zaměstnání.

V naší školičce bychom chtěli přispět k všestrannému rozvoji osobnosti dětí ve věku, kdy objevují okolní svět v jeho rozmanitosti a souvislostech. K tomu nezbytně patří také bezpečné podnětné prostředí a radostná atmosféra, kterou se pro naše děti snažíme vytvořit.

Každé dítě vnímáme jako svébytnou osobnost a přistupujeme k němu s respektem k jeho potřebám. Zaměřujeme se na aktivní životní styl a realizujeme aktivity, které probíhají na základě moderních výchovně-vzdělávacích principů podle zásady:

Zábava

„Pro malé děti musí být vše především skvělou zábavou.“

Miniškolka

Jsou nám blízké pedagogické principy Montessori „pomoz mi, abych to dokázal sám“, kdy role pečujícího personálu není postavena na autoritativním vedení, ale dítě bere za partnera a chápe jeho celistvou bytost.

Na rozvoj dětí dohlížejí kvalifikované tety a paní učitelky s pedagogickým vzděláním pro předškolní výchovu, které jsou dětem plně k dispozici. Zároveň se snaží děti motivovat k větší samostatnosti, pomáhají dětem při fyzickém i duševním rozvoji.

V miniškolce se snažíme dětem připravit prostředí podobné domácímu, aby se každé dítě cítilo bezpečně a mohlo se všestranně rozvíjet za pomoci kvalifikovaného personálu. Tomu napomáhá i nízký počet dětí na jednu pečující osobu je max. 6 dětí.

  • V rámci rozvoje dětí muzicírujeme, paní učitelky hrají na klavír a saxofon.
  • Každý den se snažíme být venku. Naše heslo - Není špatné počasí, jen špatné oblečení.
  • Spolupracujeme se Sportíkem - pod vedením školených instruktorů s dlouholetou praxí cvičíme v tělocvičně Sokol Brno I.

Kontaktujte nás

Máte o naši školičku zájem? Neváhejte napsat, zavolat nebo se k nám rovnou přijďte podívat!

S kým spolupracujeme?

Městské divadlo Brno
Sportíkova Akademie
zone4you